İmam Hüseyin (a.s)’ın Azim ve Emsalsiz Kişiliği 2. Ders

İmam Hüseyin (a.s)’ın Azim ve Emsalsiz Kişiliği ana başlığı altında AŞURADAKİ SIRLAR konusunu işliyorduk ve bu dersimizde de bu konuya devam edeceğiz. Aşurada vuku bulan bu olaylar ve hikmetler: Bizlere,…

İmam Hüseyin (a.s)’ın Azim ve Emsalsiz kişiliği 1. Ders

İmam Hüseyin (a.s)’ın Azim ve Emsalsiz kişiliği başlığı altında başlayacağımız bu yeni konumuz, çok ağır bir konudur. Bu dersimiz, Hz. İmam Hüseyin (a.s)’ın şahsiyeti, kimliği ve kişiliği ile ilgilidir. Biz,…

AŞURA: CENNET İLE CEHENNEM’İN YOL AYRIMI 5.DERS

“AŞURA: CENNET İLE CEHENNEM’İN YOL AYRIMI” başlığı adı altında “Hz. Ebelfezl Abbas (a.s)’ın Azameti” hususunu işliyorduk. Allahu Tebareke ve Teala, Hz. Celal Abbas (a.s)’ı, Hz Emirel Mümin’in İmam Ali (a.s)’ın…

AŞURA: CENNET İLE CEHENNEM’İN YOL AYRIMI 4.DERS

Aşura gününün akşamında, Tasua gününün içerisindeyiz. Bu azim günde Hz. Nebiyyi Kibriya (s.a.a)’in ve tertemiz Ehlibeytinin; hasseten Hz. Seyyidi Şüheda İmam Hüseyin (a.s)’ın ve Kerbela şehitlerinin pak ve mutahhar huzurlarına;…

AŞURA: CENNET İLE CEHENNEM’İN YOL AYRIMI 3.DERS

بسم‌الله الرحمن الرحیم Hz. İmam Hüseyin (a.s)’ın, Aşurası’nın o azameti, o yüceliği ve o emsalsizliği ile vuku bulmasının tek sebebi insanların İmam’a (Veliyyullah’a) karşı imtihan edilmesiydi. Allah, İmam Hüseyin (a.s)’ın…

AŞURA: CENNET İLE CEHENNEM’İN YOL AYRIMI 2.DERS

Aşura gündemli konumuza girmeden önce vahyin oğlu, Kuran’ın konuşan hali Hz. İmam Cafer-i Sadık (a.s)’dan bir hadis nakletmek istiyorum. İmam Sadık (a.s) bu hadislerinde onların adına tertiplenen meclislerin nasıl olması…

AŞURA DERSLERİ

AŞURA: CENNET İLE CEHENNEM’İN YOL AYRIMI 1.DERS

AŞURAYA BAKMAMIZ GEREKEN BAKIŞ AÇILARI Muharrem ayında vuku bulan Aşura olayı sadece bir savaş olayı değildir. Aşura, belli kimselerin ve grupların çeşitli sebeplerden dolayı, haklı/haksız olarak anlaşamadıkları ve nihayetinde de…

Kumeyl Duası

Kumeyl Duası (Arapça: دعاء كميل), Kumeyl b. Ziyad en-Nahai’nin Hz. Ali’den (a.s) rivayet ettiği bir duadır. Kumeyl Duası Allah’ı tanıma ve günahların bağışlanması talebi noktasında engin ve yüce maarifleri içermektedir. Allame Meclisi (r.a) Kumeyl Duası nı en iyi dualardan…

Tevessül Duası

Tevessül Duası (Arapça: دعاء التوسل), birkaç duanın ortak adıdır. Elbette bu adla anılan ve diğerlerinden daha çok meşhur olan bir başka dua daha vardır. Bu tevessül duası Biharu’l Envar’da nakledilmiştir. Allame Meclisi bu dua hakkında şöyle yazmaktadır:…