Ramazan Ayının Namazları

Ramazan ayının namazları; Ramazan ayı, yılın en önemli ayı olması hasebiyle günlük farz namazlar, gece namazı ve nafilelere ek olarak, bu ayda da kılınması tavsiye edilen namazlar vardır. Bu namazlardan bazıları her gece ve bazıları da bazı gece ve gündüzlerde kılınmaktadır. Kadir gecesinde kılınan namazlar da bu ayın en önemli müstahap namazlarındandır.

Her Gece Kılınan 2 Rekâtlı Namaz

Ramazan ayında her akşam 2 rekât namaz kılmak. Namazın ilk rekâtında Fatiha suresinden sonra 3 kere İhlas suresi okunur. Namaz bittikten sonra şöyle denir:

Münezzehtir gaflet etmeyen asıl koruyucu. Münezzehtir (kullarına ceza vermede) acele etmeyen merhametli. Münezzehtir her zaman kaim ve sabit olan ve (hiçbir zaman) kullarını unutmayan. Münezzehtir ebedi ve boş şeylerden uzak olan (Rab).سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفيظٌ لا يَغْفُلُ سُبحانَ مَنْ هُوَ رَحيمٌ لا يَعْجَلُ سُبْحانَ مَنْ هُوَ قاَّئِمٌ لا يَسْهُو سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائِمٌ لا يَلْهُو
  • Daha sonra Tesbihat-ı Erbaa’yı 7 kere söyler
Yüce Allah, pak ve münezzehtir. Hamd ve senâ O’na mahsustur. Bir tek olan Allah’tan başka kulluğa layık ilâh yoktur. O, vasfedenlerin vasfından yücedir.سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر
  • ve sonra şu duayı okur:
Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen, ey azametli ve yüce (Allah)! Benim büyük günahlarımı bağışla.سُبْحانَكَ سُبْحانَكَ سُبْحانَكَ يا عَظيمُ اغْفِرْ لِىَ الذَّنْبَ الْعَظيمَ
  • Sonra 10 kere salavat getirilir. Allah, bu iki rekâtlı namaz kılanın 70 bin günahını bağışlar.

Her Gecenin Özel Namazları

Gece Kılınan NamazlarNamazların Kılınma Şekli
Birinci Gün4 Rekat; her rekatta Fatiha Suresinden sonra 15 defa İhlas Suresi
İkinci Gün4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir Suresi
Üçüncü Gün10 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi
Dördüncü Gün8 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir suresi
Beşinci Gün2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi ve namaz bittikten sonra 100 salavat
Altıncı Gün4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Mülk Suresi okunur
Yedinci Gün4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 13 defa Kadir Suresi
Sekizinci Gün2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden Sonra 10 defa İhlas Suresi ve namaz bittikten sonra 1000 defa Subhanallah
Dokuzuncu Gün6 Rekat; (Akşam ve Yatsı namazı arasında kılınır) Her rekatta Fatiha’dan sonra 7 defa Ayete’l Kürsi ve namaz sonrası 50 salavat
Onuncu Gün20 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa İhlas Suresi
On Birinci Gün2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kevser Suresi
On İkinci Gün8 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Kadir Suresi
On Üçüncü Gün4 Rekat; Her rekatta Fatih Suresinden sonra 25 defa İhlas suresi
On Dördüncü Gün6 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Zilzal Suresi
On Beşinci Gün4 Rekat; İlk 2 Rekatta Fatiha’dan sonra 100 İhlas; Sonraki 2 Rekatta ise Fatiha’dan sonra 50 İhlas Suresi
On Altıncı Gün12 Rekat; Her rekatta Fatiha’dan sonra 12 defa Tekasür Suresi
On Yedinci Gün2 Rekat; Fatiha’dan sonra istediği bir sure, ikinci rekatta Fatiha’dan sonra 100 defa İhlas ve namaz sonrası 100 defa “La İlahe İllallah” zikri
On Sekizinci Gün4 Rekat; Her rekatta Fatiha’dan sonra 25 defa Kevser Suresi
On Dokuzuncu Gün50 Rekat; Her rekatta Fatiha’dan sonra 1 defa Zilzal Suresi
Yirminci Gün8 Rekat; Fatiha’dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi Birinci Gün8 Rekat; Fatiha’dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi İkinci Gün8 Rekat; Fatiha’dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi Üçüncü Gün8 Rekat; Fatiha’dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi Dördüncü Gün8 Rekat; Fatiha’dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir
Yirmi Beşinci Gün8 Rekat; Fatiha’dan sonra 10 defa İhlas suresi
Yirmi Altıncı Gün8 Rekat; Fatiha’dan sonra 100 defa İhlas suresi
Yirmi Yedinci Gün4 Rekat; Her rekatta Fatiha’dan sonra Mülk Suresi, eğer bu mümkün olmazsa 25 defa İhlas Suresi
Yirmi Sekizinci Gün6 Rekat; Her rekatta Fatiha’dan sonra 100 defa Ayete’l Kürsi, 100 defa İhlas, 100 defa Kevser ve namazdan sonra 100 salavat
Yirmi Dokuzuncu Gün2 Rekat; Her rekatta Fatiha’dan sonra 20 defa İhlas suresi
Otuzuncu Gün12 Rekat; Her rekatta Fatiha’dan sonra 20 defa İhlas ve namazdan sonra 100 salavat

Ramazan Boyunca Bin Rekât Namaz

Ramazan ayının ilk yirmi gününde her gece, her namaz iki rekât olmak üzere, 20 rekât namaz kılınır. Bunlardan sekiz rekâtı akşam namazından sonra ve on iki rekâtı ise, yatsı namazından sonra kılınır. Ramazan ayının son on gününde ise, her gece 30 rekât namaz kılınır. Bunlardan sekiz rekâtı akşam namazından sonra ve 22 rekâtı ise, yatsı namazından sonra kılınır. 300 rekât ise, üç kadir gecesinde kılınır.[Not 1] Böylelikle bin rekâtlı namaz tamamlanmış olur.

Kadir Gecesi Namazları

İki rekât namaz kılmak. Her rekâtında Fatiha suresinden sonra 7 kere İhlas suresi okunur. Namaz bittikten sonra ise, 70 defa şu zikir söylenir:

“ أستغفرُ اللّهَ وَ أتوبُ إليه ” Allah’a istiğfar ediyor ve O’na dönüyorum (tövbe ediyorum).

Hz. Resulü Kibriya Efendimizden (s.a.a) nakledilen bir hadise göre her kim bu ibadeti yerine getirirse Allah, onu ve anne ve babasının günahlarını bağışlar.

  • Yukarıda değinilen 100 rekâtlı namazı kılmak.

Kaynakça

 1.Ramazan ayının 19. 21. ve 23. geceleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir