Imam Hüseyin Hakkında Hadis

RESUL-İ KİBRİYA HZ. MUHAMMED (S.A.A)’İN DİLİNDEN İMAM HÜSEYİN (A.S)

“ (“Imam”) Hüseyin bendendir ve benim oğlumdur, kardeşinden (Hasan’dan) sonra halkın en üstünüdür. Hüseyin Müslümanların imamı. Mü’minlerin mevlası, Allah’ın halifesi, imdat çağıranların yardımcısı, sığınanların sığınağı ve Allah’ın tüm  mahlukatına hüccetidir.

“Huseyn bendendir ve benim oğlumdur, kardeşinden (Hasan’dan) sonra halkın en üstünüdür. Hüseyin Müslümanların imamı. Mü’minlerin mevlası, Allah’ın halifesi, imdat çağıranların yardımcısı, sığınanların sığınağı ve Allah’ın tüm mahlukatına hüccetidir.

O, Cennet Gençlerin Efendisi ve ümmetin kurtuluş kapısıdır. Onun emri benim emrimdir, ona itaat bana itaattir. Her kim ona uyarsa bendendir ve her kim ona muhalefet ederse benden değildir.

Ben onun yanıma ve haremime sığındığını. Oradan da üzüntü ve bela. Ölüm ve fena yeri olan ölüm yerine doğru göçtüğünü görür gibiyim.

ımam

Ona Müslümanlardan ancak az bir grubu yardımda bulunacak. Ki onlar, kıyamet günü benim ümmetimin Şehitlerinin Efendileridirler. Mızrakla atından düşürüldüğünü ve koyun kesilir gibi başının kesildiğini görür gibiyim.”

“Daha sonra Resulallah (s.a.a) ağladı. Onun ağlamasıyla yanında bulunan ashabı da ağlamaya başladı. Öyle ki sesleri yükseldi. Sonra Resul-i Ekrem (s.a.a) dua ederek şöyle buyurdu:

“Allah’ım, Ehlibeyt’imin benden sonra başlarına gelenleri ve karşılaşacakları musibetleri sana şikayet ediyorum.”

Kaynak:
Emaliy-i Şeyh Saduk, sayfa.115

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir