14 Masum (a.s)’ın Vücudunun Boyutları-2

14 Masum (a.s)’ın vücutlarının hakikati konusunu işliyorduk. Geçen dersimizde arz ettik: Ehlibeyt (a.s)’ın özlerinin hakikatini ve azametini beyan eden bu kadar senet, nas ve delil olmasına rağmen Ehlibeyt (a.s)’ın beyan…

14 Masum’un (a.s) Vücudunun Boyutları-1

14 Masum (a.s)’ın Vücudunun Boyutları konulu 1.ders: Allahu Tebareke ve Teala’nın lütfu ile 2 yıldır Hz. Eba Ebdillah El Huseyn (a.s)’ın Aşurasını mevzu ederek işlemiş olduğumuz konuların içerisinde arz etmiş…

İmam Hüseyin (a.s)’ın Azim ve Emsalsiz kişiliği 5.Ders

İmam Hüseyin (a.s)’ın Azim ve Emalsiz kişiliği konulu dersimizi işliyorduk ve bir önceki dersimizde Hz. İmam Hüseyin (a.s)’ın Aşurası’nın sırrını ve hikmetini ve Hz. Eba Eba Ebdillah El Huseyn (a.s)’ın Aşurada…

İmam Hüseyin (a.s)’ın Azim ve Emalsiz kişiliği 4.Ders

İmam Hüseyin (a.s)’ın Azim ve Emalsiz kişiliği konulu dersimizi işliyorduk ve bir önceki dersimizde Hz. İmam Hüseyin (a.s)’ın Aşurasının sırrını ve hikmetini ve Hz. Eba Eba Ebdillah El Huseyn (a.s)’ın…

İmam Hüseyin (a.s)’ın Azim ve Emalsiz kişiliği 3.Ders

İmam Hüseyin (a.s)’ın Azim ve Emalsiz kişiliği konulu dersimize devam etmekteyiz; geçen dersimizde dedik ki: “Aşura Vâkâsı 3 temel başlığa ayrılmaktadır ve bunları birbirinden ayırmamız gerekmektedir. Hakikate nail olabilmemiz için…

AŞURA: CENNET İLE CEHENNEM’İN YOL AYRIMI 5.DERS

“AŞURA: CENNET İLE CEHENNEM’İN YOL AYRIMI” başlığı adı altında “Hz. Ebelfezl Abbas (a.s)’ın Azameti” hususunu işliyorduk. Allahu Tebareke ve Teala, Hz. Celal Abbas (a.s)’ı, Hz Emirel Mümin’in İmam Ali (a.s)’ın…

AŞURA: CENNET İLE CEHENNEM’İN YOL AYRIMI 4.DERS

Aşura gününün akşamında, Tasua gününün içerisindeyiz. Bu azim günde Hz. Nebiyyi Kibriya (s.a.a)’in ve tertemiz Ehlibeytinin; hasseten Hz. Seyyidi Şüheda İmam Hüseyin (a.s)’ın ve Kerbela şehitlerinin pak ve mutahhar huzurlarına;…

AŞURA: CENNET İLE CEHENNEM’İN YOL AYRIMI 3.DERS

بسم‌الله الرحمن الرحیم Hz. İmam Hüseyin (a.s)’ın, Aşurası’nın o azameti, o yüceliği ve o emsalsizliği ile vuku bulmasının tek sebebi insanların İmam’a (Veliyyullah’a) karşı imtihan edilmesiydi. Allah, İmam Hüseyin (a.s)’ın…

AŞURA: CENNET İLE CEHENNEM’İN YOL AYRIMI 2.DERS

Aşura gündemli konumuza girmeden önce vahyin oğlu, Kuran’ın konuşan hali Hz. İmam Cafer-i Sadık (a.s)’dan bir hadis nakletmek istiyorum. İmam Sadık (a.s) bu hadislerinde onların adına tertiplenen meclislerin nasıl olması…