İmam Mehdi (a.s) Neden Zuhur Etmiyor?

İmam Mehdi (a.s) neden zuhur etmiyor?

Yüzyıllardır milyonlarca insan öbek öbek toplanıyor ve Mevlamız, Sahibimiz Hz. Hüccet b. Hasan El Mehdi’yi çağırıyorlar ama İmamımız gelmiyor.

●Dualar okunuyor ama İmam gelmiyor. 

●Ziyaretler ediliyor ama İmam gelmiyor.

 ●Müesseseler kuruluyor ama İmam gelmiyor. 

●Nezirler veriliyor, oruçlar tutuluyor, ihsanlar yapılıyor ama İmamımız Muhammed Mehdi (a.s-a.f) gelmiyorlar.

 Peki İmam Mehdi (a.s) niye gelmiyor?

Bu konuyu işlemek istedim ve bunu da peşin peşin söyleyelim eğer böyle devam ederse İmam Mehdi (a.s) Zuhur etmeyecek!  

O Hazretin zuhuru için zuhurunu bekleyenlerden olmamız gerekir. Zuhuru beklemenin (Muntezirliğin) de sadece ama sadece tek bir nişanesi vardır ki başka hiç bir şekilde zuhur beklenilmez!   

Eğer böyle bir bekleyiş yoksa kim ne kadar Eccil Ela Ferecik "Allahım onun zuhurunu çabuklaştır" derse desin Kuran-i Kerimin tabiri ile bu feryad ve yakarışların hepsi yalandır.  

Peki Muntezirliğin nişanesi nedir?

  Muntezirliğin tek bir nişanesi vardır, o da: İmamı Zaman (a.s-a.f)'u razı etmektir. Bu rizayetinde (razı oluşun da), Ferdi rizayet değil, Toplumsal rizayet olması şarttır.  Eğer ki İmam-ı Zaman (a.f) Şiî-Alevî-Caferî Toplumundan razı olacak olurlarsa zuhur buyuracaklardır. 

İmam-ı Zaman'ın bizden razı olması için ne yapmamız gerekir?

 Eğer İmam-ı Zaman (a.s) bizden razı olmayacak olursa bunun sebebi: Bizler, zuhuru bekleyenlerden olmadığımız içindir. 

Hz. İmam-ı Zaman bizden razı değil ise biz Muntezir değiliz!  Eğer muntezir değilsek Şia da değiliz. (Bunun başka bir manası yoktur.) 

 Peki Hz. Hüccet b. Hasan (a.s)'ın bizden razı olması ve bizim adımızı Şialarının adının arasına yazması için yapmamız gerekir? 

 İmamı Zamanı razı etmenin tek bir yolu vardır; yolları yoktur!  Bu rızayet (razı oluş) sadece bir iş ile oluyor; eğer o iş yapılacak olur ise Hz. Hüccet b. Hasan El Askerî (a.f) bizden razı olacaktır.  

O iş nedir? 

İmam Mehdi (a.s-a.f), bizim elzem olan işi yapmamızı bekliyor. İmam-ı Zaman bizden hiç bir işi yapmamızı beklemiyor sadece tek bir iş yapmamızı bekliyorlar ki o da Elzem olan iştir.
Elzem: En çok lazım olan, en çok gerekli olan anlamına gelmektedir.
 İmam-ı Zaman (a.s-a.f) bizden lazım olan işi, gerekli olan işi yapmamızı beklemiyor! İmam-ı Zaman (a.s-a.f) bizim Elzem (En lazım, en gerekli) olan işi yapmamızı bekliyor.
 
 Bizler, ne zaman en güzel olan işi, en elzem olan işi yaparsak ve İmam Mehdi (a.s-a.f)'u razı edersek Hz. İmam Mehdi (a.s)'da o zaman zuhur edecektir!
 Eğer ki bizler, "Şİİ/CAFERİ/ALEVİ toplumu olarak" Elzem olan işi yapmayacak olursak, İmam Mehdi’nin (a.s) gaybetinin üzerinden 10 Milyar yıl dahi geçse O Hazret (canımız ona feda olsun) zuhur etmeyecektir!
 Elzem ve Evceb olan iş yapılmadığı müddetçe zuhur gerçekleşmeyecektir!

Bir Vacib iş vardır ve bir de Evceb olan iş vardır.
Vacib: Farz olan iştir.
Evceb: En farz olan iştir.

En evceb ve en elzem iş ise: İmamı Zaman (a.s)'ı Razı edilmesidir.
 
 Elzem ve Evceb olan işin, Hz. İmam-ı Zaman (a.s)'ın zuhurunun muhakkak olması için şart olduğu hakkında elimizde delilimiz var mıdır?
 Elzem ve Evceb olan işin, İmamı Zamanın zuhurunun, muhakkak olması için şart olduğunun delili:

 İmam Mehdi (a.s) veladetinden 5 yıl sonra Hicri 255. yılda gaybete çekildiler ve o günden bu güne kadar takriben 1200 yıldır da halen gaybettedirler ve bunun mukabilinde ise İmam Mehdi (a.s)'ın taraftarı olan Şii/Alevi/Caferi toplumu ise:

●En kalabalık meclisleri düzenlediler,
●Dualar okudular, 
●Zikirler yaptılar, 
●Namazlar kıldılar, 
●Ehlibeyt şehadetlerinde matem tutup, Veladetlerinde bayram ettiler,
Yani kısacası vaciplerin müstehapların hepsini yaptılar.
AMA İMAM MEHDİ (A.S) ZUHUR ETMEDİ!
Şia toplumu güzel, hoş ve iyi olan işlerin tamamını yaptı ama İmam-ı Zaman (a.s) zuhur etmedi.
Fakat Allah'ın vaadidir (ki Allah’ın vaadi haktır!) eğer zuhurun gerçekleşmesi için bizlere yapılması emredilen o iş yapılacak olursa İmam Mehdi (a.f) zuhur edecektir.
Bunun manası:
Yani eğer ki İmam gaybete çekildikten 2 yıl sonra dahi Şia toplumu bu elzem işi yapacak olsaydılar İmamımız zuhur ederdi.
 Eğer mübarek gaybetinden 20 yıl sonra da o elzem ve evceb vazife yapılacak olsaydı İmam zuhur ederdi.
 Şunu da söylememiz gerekir ki:
 Eğer bugün, bu saatte, bu dakikada, bu anların içerisinde Şialar-Aleviler-Caferiler bu elzemi, bu evcebi yapacak olurlarsa Allah'ın vaadi tahakkuk bulacak ve İmamımız Muhammed Mehdi b. Hasan El Askeri (a.s) alemleri nuru ile aydınlatıp İslam'ın, Kuran’ın ve namazın nurunu aleme hakim kılarak küfrü yok edip Adaleti hakim edecektir!

 Zuhurun tahakkuk bulması, bu elzem ve evceb işin yapılmasına bağlıdır.

 Ama sizler bakın:
  Milyonlar hatta 100 Milyonlar, farzları, vacibleri ve müstehapları topluluk halde yapmaların rağmen Hz. İmam-ı Zaman (a.f) zuhur etmiyorlar.

İmam-ı Zaman Niye Zuhur Etmiyor?

Çünkü evcebi (en farz olanı) yapmıyoruz.
 İmamın zuhur etmesi için bizim üzerimize düşen vazife: Evcebi yapmaktır. 
 Elzemi terk ederek yapılan lazımlar bugüne kadar İmamı Zamanın zuhuruna sebebiyyet vermemiştir ve vermeyecektir!
 Yani Muntezir olduğunu iddia eden ya da ilan eden herkesin tek bir vazifesi vardır o da elzem olan işi yapmaktır.

BİR İŞİN EVCEB OLUP OLMADIĞI NEREDEN NASIL ANLAYABİLİRİZ?

 Bir işin Evceb olup olmadığını anlamanın sadece tek bir yolu vardır: 
 Hangi işin, hangi vazifenin, hangi görevin, hangi emrin taraftarı/müşterisi yoksa ya da varsa bile çok az ise o iş, elzem iştir; o iş, evceb iştir çünkü taraftarı ve müşterisi yoktur ama lazım ve farz olan işlerin ise müşterisi milyonlardır; iyi ve müstehap olan işlerin müşterileri ise yüzlerce milyonlardır.

Elzem olan işlere bakacak olursanız şunu göreceksiniz ki:
Elzem işlerin müşterisi-taraftarı ya yoktur ya da yok denilecek kadar azdır ve İmamı Zaman (a.f) da bu sebepten dolayı zuhur etmiyorlar!

 İmam Mehdi (a.s)'ın zuhuru, Allahu Tebareke ve Tealanın iradesinin altındadır ama Allah, zuhurun muhakkak olmasını ise insanlara bırakmıştır. 
 Allah, İmamın zuhurunun muhakkak olmasını Şialara (Ehlibeyt taraftarlarına) bırakmıştır.
 Şia (Ehl-i Beyt taraftarları) toplumu, o istenilen konuma gelmediği müddetçe Allahu Teala İmam-ı Zaman'ı (a.f) göndermeyecektir!
 Yani İmam Mehdi (a.s), bugüne kadar gaybette kalmışsa ve bizler sahipsiz kalmış isek bunun tek sorumlusu biziz çünkü biz kendimiz istememişiz.

 Gaybet de biz insanlar yüzünden oldu çünkü biz İmamlarımıza sahip çıkmadık ve onları sattık ve sonrasında da gaybet oldu; aynı şekilde zuhuru da biz insanlar istemiyoruz diye tahakkuk bulmuyor/gerçekleşmiyor!
 Bu Allah'ın vaadidir ve Allah'ın vaadi haktır! 
 Bizler toplum olarak İmamı Zamanın zuhurunu istemememize rağmen elzem olan işi yapmadığımız müddetçe zuhur gerçekleşmeyecektir!

 Bizler, Şii/Alevi/Caferi toplumu olarak Elzem ve Evceb olan işi yapmadığımız müddetçe Allah İmamı Zamanı göndermeyecektir ki nitekim bugüne kadar göndermedi de!
Şunu da unutmayın ki:

…أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir