Hz. Hatice (s.a)

GİRİŞ Hz. Hatice (s.a) Hz. Fatime-tül Zehra (s.a)‘in değerli annesi ve Hz. Muhammed (s.a.a)‘in yar ve dert ortağıydı. Hayatın’ın önemli bir kısmını Cahiliyye döneminde geçirmişti ama günün insanlarının ahlâk ve…

Fedek Hutbesi Arapça

Zehra (s.a)’nın Hutbesi Arapça

Hz. Fatıma Zehra (s.a)

Ümmül Eimmeh “İmamların Annesi” Hz Fatıma Zehra (s.a) masumluk makamına sahih ve iki masumun annesi olan melekûtî bir annedir. İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s)‘ın anneleri Hz. Fatıma Zehra…