İmam Ali (as) Hakkında Ayetler

Müminlerin Emiri İmam Ali (a.s) hakkında Hz. Peygamber buyurdular ki: “Ya Ali, senin yüzünden iki kavim, (iki taife) helak olur. Birincisi; senin hakkında guluv edip seni ilahIaştıran; ikinci sana düşmanlık yapıp hakkaniyetini…

Gadir-i Hum Olayı Nedir ?

Gadir-i Hum olayının senedi Çok çok önemli ve bir o kadar da büyük olan Gadir-i Hum olayı; gerçekte bir “İlahi Davet Olayı”dır. “Büyük Velayet Olayı”dır. “Din’in Kemale Erme Olayı”dır. “Nimetin…

(Ali) Gadir-i Hum Hutbesinin Tam Metni

Gadir-i Hum Hutbesinin Tam Metni

Resulullah tan İmametin Nişanesi

Velayeti Emirel müminin Ali b. Talip aleyhisselatu vesselam

Ayet : Gadir-i Hum İle İlgili Ayetler

Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan, Onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır.(MAİDE SURESİ 67.AYET)  1-) TEBLİĞ AYETİ (MAİDE SURESİ’NİN 67.  AYET-İ…