Şi’b Kasidesi

Şi’b Kasidesi :Tarihçiler Ebu Talip’ten çok güzel kasideler nakletmişlerdir. Bu edebi eserlerden onun iman ehli bir şahsiyet olduğunu anlamak zor değildir. “İyi insanlar bilmelidirler ki, Muhammed de, Musa ve İsa…

Ebu Talip in İmanı

Ebu Talip in imanı hakkında Alimlerin görüşleri: İbn-i Ebi-l Hadid, Ebu Talip oğlu Emirel Müminin Ali(a.s)’ın fazileti hakkında şöyle diyor: Babası Mekke’nin seyyidi, Kureyş’in Şeyhi ve Mekke’nin Reisi ,Olan birisi…

Ebu Talib’in Vefat ‘ı

Hz. Ebu Talib’in vefatı

Ebu Talib Vasiyet Namesi

Hz. Ebu Talib Vasiyetnamesi

Kureyş Vesikası

Kureyş Vesikası ,Kureyşlilerin kendi aralarında yaptığı Müslümanlara ambargo antlaşmasıdır. Ebu Talib, Kureyş’in, Resulallah’ı (s.a.a)  öldürmeye kesin karar aldığını duyunca şöyle dedi: “Allah’a andolsun ki beni defnetmedikleri müddetçe Sana dokunamazlar. Sen…

Hz. Ebu Talib in İmanı-2

Hz Ebu Talib (a.s)‘ın imanı geçmişten günümüze kadar tartışma konusu olmuştur. Birçokları onun (Allah’a sığınırız) imansız dünyadan göçtüğüne inanmaktadır. Ama güvenilir rivayetlerle onun mümin olarak dünyadan göçtüğü hususunda asla şek…

Ebu Talib (a.s)

Hz. Ebu Talib (a.s)