Tevessül Duası

Tevessül Duası (Arapça: دعاء التوسل), birkaç duanın ortak adıdır. Elbette bu adla anılan ve diğerlerinden daha çok meşhur olan bir başka dua daha vardır. Bu tevessül duası Biharu’l Envar’da nakledilmiştir. Allame Meclisi bu dua hakkında şöyle yazmaktadır:…

Âli Yasin Ziyareti

Âli Yasin Ziyaretnamesi Hz. İmam Muhammed Mehdi (a.s-a.f)’un ziyaretnamesidir. Âli Yasin Ziyareti Arapça سَلامٌ عَلَى آلِ يس السَّلامُ عَلَيْكَ يَا دَاعِيَ اللَّهِ وَ رَبَّانِيَّ آيَاتِهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بَابَ اللَّهِ…

Allahumme kunli veliyyikel Ferec

Allahumme kunli veliyyikel Ferec duası, Bu dua gaybet döneminde Zuhurun çabuklaşması için okunması tavsiye edilmiştir. İmam Mehdi (a.s.a.f)’a ve Babalarına (aleyhisselatu ves Selamu Ecmein) biat yenilenen duadır. Allahumme kunli veliyyik…

Ferec Duası

Ferec Duası (Arapça: دعاء الفرج) “İlahi Azume’l Bela” (إلهی عَظُمَ البَلاء) ibaretiyle başlamakta ve Şialar bu duayı üzüntü ve sıkıntılarının giderilmesi için okumaktadır. “Mefatihu’l Cinan” kitabında bu dua, Kef’emi’nin “Beledu’l Emin” kitabından nakledilmiş ve kaynak…

Ahd Duası

Ahd Duası (Arapça: دعاء العهد); İmam Sadık’tan (a.s) nakledilmiş ve İmam Mehdi (a.f) ile biat yenileme üzerinedir. Bu dua İmam Zaman’ın (a.f) gaybeti döneminde okunması önemle tavsiye edilen dualardan biridir. Ayrıca bu duayı 40 sabah okuyan kimsenin, İmam Mehdi’nin…

Camia Kebire Ziyareti

Camia Kebire ziyareti (Arapça:الزيارة الجامعة الكبيرة), Masum İmamlar’ın (a.s) en önemli ve kapsamlı ziyaret namelerinden biridir. Camia Kebire Ziyareti , Şialardan birinin isteği üzerine İmam Hadi (a.s) tarafından söylenmiştir. Ziyaret namede Şia’nın imamet, imamların makamı ve Şiaların, Ethar İmamlar (a.s) karşısındaki görevleri…

Aşura Ziyareti

Aşura Ziyareti (Arapça: زيارة عاشوراء), Şiaların uzaktan ve yakından İmam Hüseyin (a.s) ve yarenlerini ziyaret etmek ve Aşura vakıasını anmak için okudukları bir ziyaretnamedir. Aşura Ziyareti, İmam Muhammed Bakır’dan (a.s) rivayet edilmiş ve Şialar için önemli bir ziyaretnamedir. Aşura Ziyareti nin…